Manual Responden

Manual bagi pengguna ePsikometrik yang bakal menduduki ujian dengan gelaran Responden.

Muat turun
Manual Penyelaras

Manual bagi pegawai yang mengurus ePsikometrik di peringkat jabatan dengan gelaran Penyelaras. Ini merupakan panduan bagaimana penyelaras memohon program melalui Sistem Ujian ePsikometrik.

Muat turun
Pendaftaran Responden UKBP/UKHLP

Format pendaftaran responden secara pukal bagi ujian UKBP dan UKHLP.

Muat turun