Penafian

Kerajaan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Awam adalah tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerugian yang dialami oleh pengguna disebabkan penggunaan maklumat yang diperolehi dari sistem ini.

Notis Hak Cipta

Hak cipta Jabatan Perkhidmatan Awam dan kandungannya yang termasuk maklumat, teks, imej, grafik, fail suara, fail video dan susunannya serta bahan-bahannya ialah kepunyaan Jabatan Perkhidmatan Awam kecuali dinyatakan sebaliknya. Tiada mana-mana bahagian sistem ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersial dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada Jabatan Perkhidmatan Awam.